جدول جریمه استرداد بلیط سیستمی
جدول محاسبه جریمه کنسلی بلیط پروازهای سیستمی
شرکت هواپیمایی رده (کلاس) تا 12 ظهر
3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر
1 روز قبل پرواز
تا 3 ساعت
قبل پرواز
تا 30 دقیقه
قبل پرواز
از 30 دقیقه قبل
به بعد از پرواز
ایران ایر JCYV 20% 40%
QMO 30% 60%
N 100%
آسمان NYS 20% 40%
HLK 30% 60%
B 100%
آتا 20% 50%
ایران ایر تور به غیر از O 20% 40% 50%
O 50% 100%
قشم ایر به غیر از NR 5% 10% 30% 50%
NR 100%
تابان ZLBYEV 20% 30% 40% 50%
UH 100%
نفت ایران 30% 50% 65%
ماهان مطابق شرایط و مقررات هواپیمایی ماهان متفاوت است
کاسپین L 90%
C 10% 30%
S 15% 40%
H 20% 50%
M 30% 60%
K 40% 70%
کیش ایر JCYHV تا 24 ساعت قبل از پرواز 20% و از 24 ساعت قبل از پرواز 40% جریمه دارد
QMNLO تا 24 ساعت قبل از پرواز 25% و از 24 ساعت قبل از پرواز 50% جریمه دارد


Get the mobile app!

Our app has all your booking needs covered: Secure payment channels, easy 4-step booking process, and sleek user designs. What more could you ask for?