راهنمای استفاده از پنل هتل

بعد از اینکه در بخش  عضویت کارگزاران ثبت نام کردید و  اطلاعات ورودی خود را در یافت کردید  وارد پنل میشوید 

در بخش مدیریت هتل شما میتوانید اطلا عات کلیه  مربوط به هتل را ویرایش کنید  

امکانات هتل را ویرایش کنید 

سیاست های  ها هتل را  بروز کنید 

اطلاعات تماس با هتل را وارد کنید 

.

در صورتیکه  میخواهید به زبانهای دیگر هم در سایت دیده شوید   اطلاعات   خود را  به زبانهای دیگر هم وارد کنید 

بعد از ویرایش هتل شما میتوانید برای هر اتاق اطلاعات  قیمت و عکس و همچنین امکانات خاص وارد کنید و انهارا مدیریت  کنید 

رزرو های خود را مدیریت کنید  

توجه داشته باشید در بخش رزرو تمام مراحل و تغییرات رزرو به شما پیامک و ایمیل میشود  و در جریان تمام تحولات رزرو قرار میگیرید 

 Get the mobile app!

Our app has all your booking needs covered: Secure payment channels, easy 4-step booking process, and sleek user designs. What more could you ask for?