راهنمای استفاده از پنل تور

بعد از اینکه در بخش  عضویت کارگزاران ثبت نام کردید و  اطلاعات ورودی خود را در یافت کردید  وارد پنل میشوید 

در بخش مدیریت تور شما میتوانید اطلا عات مربوط به تور را ویرایش کنید  

نوع فعالیت های تور  را ویرایش کنید 

سیاست های  ها تور را  بروز کنید 

اطلاعات تماس با تور را وارد کنید 

.

در صورتیکه  میخواهید به زبانهای دیگر هم در سایت دیده شوید   اطلاعات   خود را  به زبانهای دیگر هم وارد کنید 

رزرو های خود را مدیریت کنید  

توجه داشته باشید در بخش رزرو تمام مراحل و تغییرات رزرو به شما پیامک و ایمیل میشود  و در جریان تمام تحولات رزرو قرار میگیرید 

 Get the mobile app!

Our app has all your booking needs covered: Secure payment channels, easy 4-step booking process, and sleek user designs. What more could you ask for?